Regulamin – kopia

WDO EUROPEAN AMATEUR BALLROOM & LATIN CHAMPIONSHIPS

ICE ARENA CUP

OPEN TO THE WORLD

PREMIUM PTT

Okręg Łódzki PTT / ZG PTT

 1. Nazwa turnieju:

WDO EUROPEAN AMATEUR BALLROOM & LATIN CHAMPIONSHIPS

ICE ARENA CUP

OPEN TO THE WORLD

PREMIUM PTT

 1. Organizator turnieju:

Fundacja Cantinero

Klub Sportowy Cantinero

Współorganizatorzy:

Polskie Towarzystwo Taneczne

Okręg Łódzki Polskiego Towarzystwa Tanecznego

Ice Arena Tomaszów Mazowiecki

Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki

 1. Termin:

15 – 16.10.2022 r.

 1.  Miejsce:

Ice Arena 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Strzelecka 24/26

 1. Wymiary parkietu:

24 m x 14 m

 1. Kierownik turnieju:

Jakub Rybicki       tel. +48 606 302 279

Grzegorz Rybicki  tel. +48 602 530 230

 1. Charakter turnieju:

WDO EUROPEAN AMATEUR CHAMPIONSHIPS Standard & Latin

OPEN TO THE WORLD

PREMIUM PTT

 1. EUROPEAN AMATEUR CHAMPIONSHIPS ST&LA – zgodnie z  przepisami WDO

Turniej Open to the World – zgodnie z kategoriami OPEN

 • O kategorii wiekowej decyduje dzień urodzenia starszego partnera

( od kategorii 12-13 open dozwolone stroje zdobione )

Turniej premium rozgrywany zgodnie z przepisami PTT

 1. Zawodnicy –  klasy taneczne / kat. wiekowe

Kategorie Open

– Under 10 ST/LA

– Under 12 ST/LA

– Under 14 ST/LA

– Under 16 ST/LA

– Under 19 ST/LA

– Under 21 ST/LA

– Adult ST/LA

Kategorie Premium

– 10-11 H,G    solo Dance

– 12-13 H,G    solo Dance

– 14-15 G,F     solo Dance

– Pow. 15 F,E  solo Dance

– 10-11 H,G,F

– 12-13 H,G,F,E

– 14-15 G,F,E,C

– Pow. 15 D,C,B

 1. Skład Komisji Sędziowskiej:

Chairman: Janusz Biały

 1. Slava Kryklyvyy 
 2. Olga Urumova
 3. Jagoda Batagelj  
 4. Melia
 5. Hans Galke
 6. Snieguole Wood
 7. Sergey Surkov
 8. Hanna Kartunen
 9. Nino Romano
 10. Michael Stylianos
 11. Bryan Watson
 12. Małgorzata Garlicka-Sudoł
 13. Alessia Betti
 14. Marek Kosaty
 15. Kinga Jurecka
 16. Jonathan Wilkins
 17. Sascha Karabey

Sędziowie Turnieju Premium:

1. Wkrótce !!!!

 1. Skład Komisji Skrutacyjnej:

1. Agnieszka Bajda

2. Dominika Górska – Jabłońska

3. Katarzyna Kozłowska

 1. Konferansjer:  Oksana Viedysciaya  
 1. Muzyka:

Gala: Orkiestra Symfoniczna Tomaszowa Maz. pod Batutą Kamila Wrony

 1. Nagłośnienie, oświetlenie, dekoracja: ARC MUSIC
 1. Obsługa Medyczna: Ratownik medyczny
 1. Restauracja: ICE ARENA
 1. Transmisja ON LINE: ARC MUSIC
 1. Koncert na GALI  FINAŁOWEJ: „JAMALA” – UKRAINA
 1.   Warunki uczestnictwa w turnieju:
W turnieju może wziąć udział para, która posiada aktualny wpis w CBD PTT (nie dotyczy par zagranicznych/spoza organizacji PTT) * dotyczy tylko polskich par i solistów.

Zgłoszenie przez CDB PTT w terminie do dnia 10.10.2022 r.

I wniesienie opłaty startowej.

 1.  Wysokość Opłaty Startowej:

50,- zł osoba Turniej Premium ( kombinacja, style ) za jeden punkt programu

60,- zł / 15,- osoba /styl

– Under 10 ST/LA

– Under 12 ST/LA

90,- zł / 20,- € osoba / styl

– Under 14 ST/LA

– Under 16 ST/LA

– Under 19 ST/LA

– Under 21 ST/LA

– Adult ST/LA

200,- zł / 50,- € osoba / styl

– EUROPEAN AMATEUR CHAMPIONSHIPS ST/LA

Odebranie numeru startowego po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość może nastąpić najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem bloku, w którym zgłoszona jest para.

Dla wszystkich par startujących w MISTRZOSTWACH EUROPY ST & LA                       i Kategoriach OPEN opłata startowa płatna wyłącznie przelewem na wskazany numer konta bankowego.

Numer konta: IBAN: PL 66 1140 2004 0000 3702 8273 3462
Numer BIC: BREXPLPWMBK
FUNDACJA CANTINERO
ul. Św. Antoniego 43
97-200 Tomaszów Mazowiecki
W TYTULE: Imiona, Nazwiska, Klub, Kategoria, Kombinacja/Styl

Dla par startujących w Turnieju PREMIUM opłata startowa płatna przelewem na wskazany numer konta lub bezpośrednio w kasie turnieju.

Bilety wstępu:

sobota 15.10.2022

• I, II blok

  60,- zł/ 15,- €                     miejsce przy stoliku 100,- zł/ 25,-€

• III, IV blok -Gala wieczorna

  90,- zł/ 20,- €                     miejsce przy stoliku 120,- zł/ 30,-€

•bilet całodniowy 120,- zł/30,- €

dzieci do lat 5 bezpłatnie

niedziela 16.10.2022

120,- zł / 30,-€  – cena biletu w dniu Mistrzostw Europy WDO

200,- zł / 50,-€  – miejsce przy stoliku

Ceny biletów i stolików obowiązują przez cały dzień

•dzieci do lat 5 bezpłatnie

Bilety do nabycia przelewem na konto Fundacji Cantinero

z podaniem imienia i nazwiska – dzień / blok

lub bezpośrednio w dniu turnieju ( kasa biletowa )

Numer konta: IBAN: PL 66 1140 2004 0000 3702 8273 3462                                                            Numer BIC: BREXPLPWMBK
FUNDACJA CANTINERO
ul. Św. Antoniego 43
97-200 Tomaszów Mazowiecki

* W przypadku dużej ilości sprzedanych miejsc przy stolikach organizator     zastrzega sobie prawo do wstrzymania sprzedaży !                                                                               

20. Nagrody

      – Puchary, medale i dyplomy dla najlepszych par finałowych

      – nagrody rzeczowe, upominki

–  nagrody finansowe dla par WDO European Amateur Championships

Nagrody finansowe dla par EUROPEAN AMATEUR CHAMPIONSHIPS WDO

PULA NAGRÓD 23.000,- pln/ 4.000,- £

Am ST i LA

  1. 550,- £

  2. 350,- £

  3. 300,- £

  4. 200,- £

  5. 175,- £

  6. 125,- £

  7. 50,- £

  8. 50,- £

  9. 50,- £

10. 50,- £

11. 50,- £

12. 50,- £

 1. Program  turnieju:

Szczegółowy plan godzinowy zostanie opublikowany najpóźniej do dnia 12.10.2022

do godziny 22:00.

Kategorie H,G,F,E zostaną rozegrane na dwóch parkietach

Organizator zapewnia sobie prawo zmiany godzin rozpoczęcia poszczególnych bloków tanecznych w zależności od ilości zgłoszonych par.

Organizator nie ubezpiecza par i nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Areny Lodowej.

Sobota 15.10.2022

Niedziela 16.10.2022

22. Dodatkowe informacje Organizatora:

         Bufet                         Restauracja Areny Lodowej

         Opieka medyczna     Ratownictwo Medyczne

        Bezpieczeństwo        Straż Miejska, Ochrona Obiektu

         Stoiska                      Taneczne, Kosmetyczne, inne

         Parking dla samochodów osobowych i autokarów

23. Każdy uczestnik wyraża zgodę na upowszechnianie jego wizerunku dla potrzeb marketingowych organizatora.

Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Sędzia

      Główny w porozumieniu z Kierownikiem Turnieju.

Miejscowość, data zgłoszenia 22.08.2022 r. Tomaszów Maz.

Imię i nazwisko: Grzegorz Rybicki

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. opublikowanego w: Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, informuje się, iż:

1. administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Taneczne, z siedzibą Zarządu Głównego: ul. Ofiar Dąbia 4, 31-566 Kraków,

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Polskiego Towarzystwa Tanecznego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

3. dane osobowe przechowywane będą w czasie do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art.6, ust 1, lit. f (RODO) –prawnie usprawiedliwionego interesu administratora,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5. każdy członek zwyczajny posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,

6. członek zwyczajny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Inspektor Danych Osobowych PTT, Główny Inspektor Danych Osobowych,

7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w rywalizacji sportowej Polskiego Towarzystwa Tanecznego,

8. zgłoszenie do udziału w turnieju tanecznym jest równoznaczne z akceptacją warunków rozgrywania zawodów tanecznych zgodnie z przepisami STT PTT,

9. zawodnik zgłaszający swój udział w turnieju wyraża na zawsze i bezwarunkowo zgodę na nieodpłatną rejestrację fotograficzną, video, internetową i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz na ich wykorzystanie w dowolnych mediach przez Polskie Towarzystwo Taneczne oraz Organizatora, na potrzeby organizowanego turnieju, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach turnieju,

10. start w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na upublicznienie wyników turnieju w sposób przewidziany przez system informatyczny Polskiego Towarzystwa Tanecznego,

11. zgłoszenie na turniej jest jednoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia zawodnika pozwala na jego czynny udział w turnieju tanecznym, organizowanym zgodnie z przepisami STT PTT.