Warunki uczestnictwa

W turnieju może wziąć udział para, która posiada aktualny wpis w CBD PTT (nie dotyczy par zagranicznych/spoza organizacji PTT) * dotyczy tylko polskich par i solistów.
Zgłoszenie przez CDB PTT w terminie do dnia 08.04.2024r i wniesienie opłaty startowej.

Odebranie numeru startowego po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość może nastąpić najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem bloku, w którym zgłoszona jest para.